Tulosta tämä sivu

Palajärven Osakaskunta

Yhteisen vesialueen osakkaat muodostavat osakaskunnan (entiseltä nimeltään kalastuskunta), joka päättää kalavesien käyttämisestä ja hoitamisesta. Osakaskunnan tehtävän on hoitaa alueen kalastusvesiä kalastuslain mukaisesti.

Palajärven osakaskuntaan kuuluva vesialue käsittää Palojärven, osan Huhmarjärvestä ja osan Haukilammesta. Palajärven osakaskunnan lisäksi Huhmarin alueella toimii Kypärjärven - Valkjärven osakaskunta.

Palajärven osakaskunta vastaa alueellaan kalavesien hoidosta. Keskeisen osan toiminnasta muodostavat kalaistutukset. Kaloja on istutettu alueen järviin ainakin 1920-luvulta lähtien. Aiemmin vesiin istutettiin mm. haukea, kuhaa, järvitaimenta, ankeriasta ja rapua, eräänä vuonna jopa kuoretta. Viimevuosikymmeninä on istutettu lähinnä siikaa ja kuhaa sekä joinain vuosina ankeriasta, karppia ja haukea.

Kalastuksen järjestäminen on myös oleellinen osa kalavesien hoitoa. Palajärven osakaskunta myykin vuosittain noin 300 kpl erilaista kalastukseen oikeuttavaa pyydysmerkkiä kyläläisille.

Osakaskunta huolehtii myös jokivarsien ja kapeikkojen kunnostuksesta sekä vesaikkojen perkaamisesta ja kaislikoiden niitosta. Työt tehdään pääosin talkootyönä.

Osakaskunnan toiminta

Osakaskuntaan kuuluu jokainen, jolla on kauppakirjan sekä kiinteistörekisterin mukaan oikeus yhteisiin vesialueisiin. Asian voi tarkistaa kiinteistörekisteriotteesta. Käytännön asioita hoitaa johtokunta, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin. Keväisin pidetään aina osakaskunnan vuosikokous, johon kaikilla yhteisen vesialueen osakkailla on oikeus osallistua.

Osakaskunta jakaa Palajärven alueella vuosittain esitteen/tiedotteen, josta käy ilmi tärkeimmät kalastukseen liittyvät asiat, tiedote on saatavissa myös lupamyyjiltä.

Vuositiedote 2020

Vuositiedote 2019  Vuositiedote 2018   Vuositiedote 2017    Vuositiedote 2016   Vuositiedote 2015   Vuositiedote 2014

Osakaskunnan ilmoitukset

2014-01-01 00:00:00
Kategoria: Tiedotteet

Lisää uusi ilmoitus tai tiedote