Tulosta tämä sivu

Palajärven Osakaskunta

2014-01-01 00:00:00

Pyydysmerkeistä


Kategoria: Tiedotteet

Koho riittää pienillä vesillä

Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta tai on muuten ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, riittää pyydysten merkintä koholla. Kohon tulee ulottua vähintään 15 senttimetriä pinnan yläpuolelle. Rapumerralle riittää 5 senttimetrin korkuinen koho. Koho ei saa olla valmistettu läpinäkyvästä materiaalista (Kuva 3). Alueita, joissa kohomerkintää voidaan käyttää, ovat esimerkiksi pienet järvet ja lammet ja syrjäiset lahtialueet. Myös rantojen, karien ja kasvillisuuden läheisyydessä sijaitsevat alueet ovat sellaisia, joissa pyydykset erittäin epätodennäköisesti aiheuttavat haittaa vesiliikenteelle

Talvella merkkisalko ja heijastin

Talvella jäältä kalastettaessa pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 senttimetriset avannot on merkittävä 1,2 metriä korkealla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Talvikalastuksessa käytettävä merkkisalko tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

Näkyvämpiä merkkejä saa käyttää

Asetuksessa määritellyt merkitsemistavat ovat vähimmäisvaatimuksia. Myös näkyvämpiä merkkejä saa käyttää, esimerkiksi korkeampaa lippusalkoa tai isompaa lippua. Lippuja saa halutessaan käyttää kohojen sijaan myös alueilla, joissa vesiliikennettä ei ole. Tässä tapauksessa riittää pienempi lippu (15 cm) kuin vesiliikenteen käyttämillä alueilla ja lippusalko voi olla 40 senttimetriä korkea (kuva 3).

Pyydyksiin nimi ja yhteystiedot

Pyydyksiin on jatkossa merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot. Asetuksen mukaan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite on merkittävä pyydyksen uloimman kohon tai lippusalon yhteyteen. Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä missä sellaiset ovat käytössä.