Tulosta tämä sivu

Sivuston tiedot

2012-07-29 Huhmarin kotisivut ovat kehitysvaiheessa ja niiden sisältöä sekä toimintoja lisätään parhaillaan. Kotisivujen kehittäminen on osa Vihdin Asukas ja kylätoiminta ry:n KyläNetti projektia.

KyläNetti-projekti

Näkyvyys internetissä alkaa olla elinehto niin yrityksille kuin muillekin tietoyhteiskunnan toimijoille. Myös kylille verkkosivut ovat merkittävä väline tiedonkulun parantamiseksi ja kylän esittelemiseksi ulkopuolisille. Sadat kylät Suomessa ovatkin perustaneet omat verkkosivut mutta Vihdin kylistä näin on tehnyt vain kahdeksan. Vihdin kylien verkkonäkyvyyden parantamiseksi Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry on käynnistänyt ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen turvin projektin kyläsivustojen kehittämiseksi Vihdin kylien käyttöön.

Hankkeen puitteissa luodaan kyläyhdistyksille soveltuva pohjasivusto, josta yhdistykset voivat saada itselleen kopion ja sovittaa sen omiin tarpeisiinsa. Lisäksi perustetaan ja organisoidaan palvelut, joita tarvitaan sivustojen sujuvan ja helpon käyttöönoton, käytön ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja käynnistetään sivustojen ylläpitäjistä muodostuvan vertaistukiverkoston toiminta.

Hankkeen pilottikylinä toimivat Huhmari ja Oinasjoki, joille perustetaan sivustot huhtikuussa. Kesän 2012 aikana perustetaan sivustot myös Jokikunnan, Ojakkalan, Olkkalan, Moksin ja Vanjärven kylille. Projekti päättyy elokuussa 2012.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Pentti Saastamoinen ja projektiryhmän muut jäsenet ovat Jarmo Svensberg ja Veikko Manninen.